Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Annual General Meeting 2015

The Annual General Meeting (AGM) was held at Biblioteksgatan 29 in Stockholm on 6 May 2015 at 18:00.

Bilaga A

Bolagsstammoprotokoll 2015

Kallelse till årsstamma 2015

MSAB Årsredovisning 2014

VB motiverat yttrande 2015

Årsstammokommunike 2015