Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Annual General Meeting 2012

The Annual General Meeting (AGM) was held at Hornsbruksgatan 23 in Stockholm on 25 April 2012 at 18:00.

Årsredovisning 2011

Årsstämmakommunike 2012

Kallelse 2012

Protokoll årsstamma 2012

Valberedningens motivering 2012