Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Årsredovisning 2021

MSABs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/ Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com.


Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 klockan 22:00 CEST.


Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.
www.msab.com


TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')