Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Revisorer

Externa revisorer utses av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma. Revisorerna har till uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

På årsstämman 2023 valdes KPMG AB till revisor på ett år.