Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB Privacy Policy

Introduktion

MSAB respekterar din integritet. I denna sekretesspolicy ("MSAB Privacy Policy") beskriver vi vår behandling av personuppgifter, inklusive för vilka ändamål personuppgifter behandlas, vilka typer av data som kan samlas in och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter.

Detta är en allmän sekretesspolicy som gäller för MSAB Systemation AB (publ) (org.nr 556244-3050) (“MSAB”) och alla andra företag inom MSAB-koncernen. Mer information om de juridiska personerna i MSAB Group finns på vår webbplats www.msab.com. MSAB: s sekretesspolicy kan kompletteras med ytterligare policyer eller sekretessmeddelanden för specifika aktiviteter och behandlingar, till exempel när du väljer att göra någon av våra professionella kurser i mobila rättsmedicinska undersökningar. I sådana fall bör denna allmänna policy läsas tillsammans med den specifika policyn eller sekretessmeddelandet för den aktuella aktiviteten.

MSAB:s hantering av personuppgifter

MSAB hanterar personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 och andra tillämpliga lagar för skydd av personlig integritet. Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en fysisk person som namn, adress och andra kontaktuppgifter.

I dina kontakter med MSAB kan du välja att tillhandahålla, eller så kan vi begära att du lämnar personuppgifter om dig själv. Informationen som tillhandahålls eller erhålls i samband med detta kan innehålla namn, titel, adress, e-postadress och annan information du väljer att lämna ut. MSAB behandlar personuppgifter för följande ändamål.

  • att upprätthålla kontakter med representanter och kontaktpersoner för befintliga och potentiella partners, leverantörer och kunder, inklusive att tillhandahålla information om nya versioner, uppdateringar och support till kunder under licensperioden;
  • att svara på dina förfrågningar och förfrågningar och ge information om MSAB och våra produkter och tjänster, till exempel potentiella kunder i samband med mässor eller när du besöker ett av våra kontor;
  • för interna administrativa ändamål, intern statistik och för att utveckla och förbättra driften av MSAB;
  • att skicka ut information om MSAB och våra produkter och tjänster, evenemang, fallstudier och annan relevant kommunikation till dem som har prenumererat på att få sådan information; och
  • för att MSAB ska följa gällande lagar, förordningar och beslut från myndigheter.

MSAB behandlar personuppgifter endast om det finns en rättslig grund för detta. MSAB behandlar personuppgifter baserade på legitimt intresse när MSAB behandlar personuppgifter för de ändamål som anges ovan i 1) -3), eftersom det är ett legitimt intresse att upprätthålla kontakter med representanter och kontaktpersoner för befintliga och potentiella partners, leverantörer och kunder, för att uppfylla MSAB: s avtalsförpliktelser med partners, leverantörer och kunder, och för att se till att vi svarar på dina frågor om vår verksamhet. Det är också ett legitimt intresse för MSAB att behandla personuppgifter för interna administrativa ändamål, intern statistik och att utveckla och förbättra MSAB: s verksamhet.

Personuppgifter kan också behandlas på grundval av att du har gett ditt samtycke till sådan behandling, till exempel när du har prenumererat på att ta emot MSAB: s nyhetsbrev. När MSAB har en juridisk skyldighet att utföra viss behandling av personuppgifter, till exempel med avseende på tillämplig bokföringslagstiftning, är den juridiska skyldigheten den rättsliga grunden för behandlingen.

MSAB behåller dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen för behandlingen. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål de samlades in för. Om du har prenumererat på MSAB: s nyhetsbrev kommer dina kontaktuppgifter etc. att behandlas för detta ändamål bara så länge du väljer att ta emot nyhetsbrev. Om du inte längre vill få ett nyhetsbrev kan du kontakta MSAB eller använda prenumerationsfunktionen i varje nyhetsbrev.

För mer information om MSAB: s behandling av personuppgifter, de rättsliga grunderna för behandlingen och de lagringsperioder som gäller för varje behandling, se vårt dokument "Detaljerad information om datahantering" document.

Överföring av personuppgifter

För att uppnå ovannämnda behandlingsändamål kan MSAB, i enlighet med tillämplig lag, dela personuppgifter inom MSAB -gruppen och med pålitliga affärspartners och tjänsteleverantörer från tredje part. Till exempel använder MSAB i vissa fall administrativa supportverktyg och system som kräver att personuppgifter lagras eller på annat sätt behandlas av leverantören av verktyget eller systemet. Sådana verktyg och system inkluderar marknadsförings- och reklambyråer som hjälper oss att leverera och analysera effektiviteten av vår kampanj och kampanjer, såsom Marketo och Mailchimp, och logistik- och transportföretag som MSAB engagerar sig i för att leverera produkter till kunder. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter enligt gällande lagar och förordningar, till exempel för att tillhandahålla information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare kan personuppgifter lämnas ut till tredje part som det är lagligt nödvändigt för att skydda MSAB eller i samband med företagstransaktioner.

Mot denna bakgrund kan personuppgifter som behandlas som en del av MSAB: s verksamhet överföras till eller lagras i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådan överföring ska göras i enlighet med tillämpliga lagar och kräver att landet i fråga har en tillräcklig skyddsnivå eller att det finns andra tillräckliga skyddsåtgärder för en laglig överföring. Skyddsåtgärderna kan bestå i att komma överens med mottagarna om Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att garantera en tillräcklig skyddsnivå (kontakta MSAB om du vill få en kopia)

Säker hantering av dina personuppgifter

MSAB är fast besluten att skydda dina uppgifter och kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändring och förstörelse. Säkerhetsåtgärderna inkluderar tekniska åtkomstkontrollsystem och andra nätverkssäkerhetsåtgärder. Det finns alltid risker förknippade med att avslöja personuppgifter, oavsett om det är personligen, telefon, över Internet eller på annat sätt, och ingen metod kan någonsin vara 100 procent säker från missbruk eller avlyssning. MSAB: s säkerhetsåtgärder syftar dock till att minimera sådana risker. Om MSAB anlitar en tredjepartspartner som databehandlare för att stödja MSAB: s verksamhet, säkerställer MSAB att partnern tillämpar motsvarande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att personuppgifter endast behandlas enligt MSAB: s dokumenterade instruktioner.

Personuppgifter och sociala medietjänster

MSAB använder sociala medietjänster och har för närvarande konton på LinkedIn, YouTube, Facebook och Twitter där vi informerar om delar av MSAB -aktiviteter. Observera att information du väljer att avslöja genom någon av de ovan nämnda sociala medietjänsterna och MSAB: s konton, inklusive ditt användarnamn och en profilbild, kan bli tillgänglig för andra besökare på webbsidan och för allmänheten. Vidare tillämpar de nämnda tjänsterna sina egna användarvillkor som du måste tänka på om du använder dem. MSAB förbehåller sig rätten att ta bort alla inlägg och kommentarer som är kränkande eller på annat sätt anses olämpliga.

Cookies

MSAB använder cookies för de tjänster som MSAB tillhandahåller via sin webbplats för statistiska utvärderingsändamål, analys och marknadsföring. Cookies är små bitar av data (textfiler) lagrade, till exempel på din dator som möjliggör identifiering av din dator.

Det finns två typer av cookies; sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt när en webbsida stängs av. En permanent cookie lagras på din dator under en viss tidsperiod. Dessa två typer av cookies kan placeras på en webbsida av olika parter (första eller tredje part) för att lagras på din lagringsenhet (till exempel datorns hårddisk). En första parts cookie placeras av operatören av webbplatsen du besöker eller använder. En tredjepartscookie placeras av en operatör som inte driver webbplatsen du besöker eller använder.

Om du inte accepterar cookies kan du justera inställningarna i din webbläsare och dessutom radera cookies som lagras på din lagringsenhet. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies; Du kan dock avvisa cookies eller ställa in din webbläsare att meddela dig innan de lagras. Om du avvisar cookies kan det hindra MSAB: s webbplats att fungera som avsett.

Följande tabell beskriver de olika kategorierna av cookies som används av MSAB, varför de används och vilken operatör som till exempel kan placera cookie:

CookiekällaNamnVaraktighetSyfte
Comprend WaaScookieAgree90 dagarAnvänds för att spara om cookies har godkänts.
cookieSelection90 dagarAnvänds för att spara val av cookies.
menumodeSession
   
Google Analytics_ga26 månaderAnvänds för att särskilja användare.
_gid 24 timmarAnvänds för att särskilja användare.
_gat1 minutAnvänds för att reglera begärandehastighet.
_gat_Waas1 minutAnvänds för att reglera begärandehastighet.
_dc_gtm_UA1 minutAnvänds för att reglera begärandehastighet.
   
Google/YouTubeSSID2 årIdentifiera användare, spåra aktivitet och lagra inställningar för Google-konto.
HSID2 årIdentifiera användare, spåra aktivitet och lagra inställningar för Google-konto.
APISID2 årIdentifiera användare, spåra aktivitet och lagra inställningar för Google-konto.
SAPISID2 årIdentifiera användare, spåra aktivitet och lagra inställningar för Google-konto.
SID2 årKrypterad data om en användares Google konto-ID och senaste inloggning.
NID6 månaderUnikt ID för att lagra inställningar och visa annonser i Google-tjänster.
SIDCC3 månaderSäkerhetscookie som skyddar användarinformation från obehöriga.
OGPC1 månadAnvänds för att aktivera Google Maps-funktionen.
OTZ17 dagarAnnonser baserat på en användares Google-konto aktivitet.
AID13 månaderIdentifiera användare, spåra aktivitet och lagra inställningar för Google-konto.
DV1 dagCookie som används för att spara en användares inställningar.
__Secure-3PAPISID2 årBygger en profil baserat på besökarens intressen för att visa relevanta annonser.
__Secure-3PSIDCC1 årBygger en profil baserat på besökarens intressen för att visa relevanta annonser.
__Secure-3PSID2 årBygger en profil baserat på besökarens intressen för att visa relevanta annonser.
__Secure-1PSID2 årBygger en profil baserat på besökarens intressen för att visa relevanta annonser.
__Secure-1PAPISID2 årBygger en profil baserat på besökarens intressen för att visa relevanta annonser.
1P_JAR1 månadUnikt ID för att lagra inställningar och visa annonser i Google-tjänster.
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVE6 månaderFörsöker uppskatta besökarens bandbredd på sidor med YouTube videos
YSCSessionSkapar ett unikt ID för statistik om vilka YouTube videos en användare sett.
CONSENT6043 dagarAnvänds för att spara godkännandet av tredjepartsinnehåll i videospelare.
LOGIN_INFO Används för att samla användarinformation för inbäddade videos på hemsidan.
DoubleClick (Google)IDE1 årMäter effektiviteten av annonser samt för att visa riktade annonser.
Vimeo videovuid2 årSpara användarhistorik.
OptanonConsent1 årAnvänds vid inbäddad video från Vimeo.
player1 årAnvänds vid inbäddad video från Vimeo.
afUserId2 årAnalyscookie för inbäddade Vimeo videos.
Vimeo.com_ga24 månaderCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_ga_126VYLCXDY24 månaderCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_uetvid13 månaderCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_gid24 timmarCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
AF_SYNC7 dagarCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
language10 årCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_fbp3 månaderCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_gcl_au3 månaderCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
sd_client_id2 årCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_uetsid1 dagCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_rdt_uuid3 månaderCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
__ssid9 årCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com
_pin_unauth1 årCross-site cookie, läggs till efter besök på Vimeo.com

Registerutdrag, rätt att begära rättelse etc.

Du har rätt att få information om de personuppgifter som MSAB har registrerat och behandlar om dig, ursprunget till de personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifter har varit eller kan avslöjas, och om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras ("Registerutdrag"). På sådan begäran kommer MSAB dessutom att tillhandahålla sådan information som MSAB är skyldig att tillhandahålla enligt tillämplig lag. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt och undertecknat av dig. Den som upptäcker att personuppgifter registrerade inom MSAB inte uppdateras, är felaktiga och otillräckliga eller behandlas i strid med ovannämnda ändamål eller tillämplig lag, kan begära att MSAB rättar, blockerar eller raderar sådana registrerade personuppgifter.

Under vissa omständigheter kan du också begära att viss behandling är begränsad eller begära att personuppgifter tillhandahålls i ett strukturerat maskinläsbart format (dataportabilitet).

Den som har gett sitt samtycke till viss behandling av personuppgifter kan när som helst dra tillbaka samtycket genom att kontakta MSAB. Vid återkallelse av samtycket kommer MSAB att avsluta behandlingen som omfattades av samtycket. Förfrågningar som avses i detta avsnitt ska skickas till MSAB enligt kontaktuppgifterna nedan.

Ändringar av MSAB: s sekretesspolicy

Denna MSAB sekretesspolicy kan komma att ändras då och då. Om någon ändring görs i MSAB: s sekretesspolicy som ändrar hur MSAB behandlar dina personuppgifter, kommer MSAB att informera dig om sådana ändringar på ett lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer angående MSAB: s sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

Address:

Micro Systemation AB (publ)
Attn: Data Protection Contact
Box 17111
104 62 Stockholm, Sverige

Tel: +46 8739 0270
E-post: dataprotection@msab.com

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten i Sverige är Dataskyddsmyndigheten (Sw. Datainspektionen). För mer information besök www.datainspektion.se.