Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Micro Systemation AB (publ), org.nr 556244-3050 (”MSAB”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 19.00, hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 18.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare före stämman ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med § 15 i bolagets bolagsordning. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Anmälan om deltagande på årsstämman kan förutom instruktionerna i kallelsen även ske via Euroclear Sweden AB hemsida genom verifiering med Bank-ID: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy