Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Styrelse

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt fastställa budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och en arbetsordning för styrelsen som tillsammans med VD-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, relevant regelverk och god sed. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med bolagets ledning samt för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, bolagets resultat och finansiella ställning, utsikter för resten av året samt utvalda teman som till exempel produktutveckling, marknadsföring och försäljning, budget och långsiktig verksamhetsplanering.

Peter Gille
Peter Gille
Ordförande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1962
Utbildning: Uppsala universitet (Computer Science) och Executive MBA vid École des Ponts Business School
Nuvarande sysselsättning: General Manager North Europe, Dedalus
Tidigare sysselsättning: VD Cambio, Oracle, CEO Nexus Technology
Styrelseledamot sedan: 2020
Aktieinnehav: 8000
Övriga styrelseuppdrag: Swecare foundation, XMReality AB, Kvalprak AB

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande sysselsättning: Vice President of the Americas, Axis Communications
Tidigare sysselsättning: Ledande befattningar inom Axis Communications
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 30.000
Övriga styrelseuppdrag: Olika styrelseuppdrag för branschorganisationen Security Industry Association som samlar ledande experter inom säkerhetsbranschen i USA.

Rolf Rosenvinge
Rolf Rosenvinge

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1974
Utbildning: Officershögskolan
Nuvarande sysselsättning: Grundare och VD, Paliscope.
Tidigare sysselsättning: Partner PwC, ansvarig för den svenska cybersäkerhets-verksamheten och medlem av EMEA Cyber leadership team samt flera nordiska och internationella ledarroller inom General Electric (GE). 
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-ledamot Paliscope AB och ordförande i CyberInsights AB (helägt dotterbolag till Paliscope AB).

Andreas Hedskog
Andreas Hedskog

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1974
Utbildning: MA University of Cambridge; OPM Harvard Business School; Reservofficer Mj Försvarshögskolan; SERA IHEDN.
Nuvarande sysselsättning: Styrelseuppdrag.

Tidigare sysselsättning: Entreprenör som grundade 4C Strategies (4C Group AB publ), VD 2000-2011, Chief Product Officer 2011-2022, Styrelseordförande 2011-pågående.
Styrelseledamot sedan: 2023
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag: Hedskog Equity AB, Haeve AB, Newbury Pharmaceuticals, Säkerhets- och Försvarsföretagen, Snigel Design AB, Stiftelsen Scur, Suppleant i Bold Communication Sweden AB.

Charlotte Stjerngren
Charlotte Stjerngren

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1976
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och jur kand, Stockholms universitet. 
Nuvarande sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications. 
Tidigare sysselsättning: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, bland annat som chefredaktör på ekonomikanalen EFN. 
Styrelseledamot sedan: 2023
Aktieinnehav: 10 000 aktier genom bolag. 
Övriga styrelseuppdrag: Note AB.

Jesper Kärrbrink
Jesper Kärrbrink

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1964
Utbildning: Företagsekonomi Örebro Universitet
Nuvarande sysselsättning: Rådgivare och styrelseledamot
Tidigare sysselsättning: VD, Mr Green Ltd, Euroflorist AB, Eniro AB, Svenska Spel, AB, Bonniers Veckotidningar, Bonnier Interaktiv, Metro International, Östersunds-Posten
Styrelseledamot sedan: 2023
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag: Internet Vikings Holding AB, FUBUKI AB, DeWiz Golf AB, TBGE Holding AB