Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Styrelse

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt fastställa budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och en arbetsordning för styrelsen som tillsammans med VD-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, relevant regelverk och god sed. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med bolagets ledning samt för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, bolagets resultat och finansiella ställning, utsikter för resten av året samt utvalda teman som till exempel produktutveckling, marknadsföring och försäljning, budget och långsiktig verksamhetsplanering.

Bernt Ingman
Bernt Ingman
ordförande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1954
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande MSAB
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Skawen Holding AB, Beijer Ref AB, Pricer AB och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. CFO i Husqvarna AB, Munters AB, Gunnebo AB och Doro AB.
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 10.000 (31/8 – 2021)
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i TagMaster AB och i Handelsbankens lokalkontor i Kista.

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande sysselsättning: Vice President of the Americas, Axis Communications
Tidigare sysselsättning: Ledande befattningar inom Axis Communications
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 30.000
Övriga styrelseuppdrag: Olika styrelseuppdrag för branschorganisationen Security Industry Association som samlar ledande experter inom säkerhetsbranschen i USA.

Peter Gille
Peter Gille

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1962
Utbildning: Uppsala universitet (Computer Science) och Executive MBA vid École des Ponts Business School
Nuvarande sysselsättning: General Manager North Europe, Dedalus
Tidigare sysselsättning: VD Cambio, Oracle, CEO Nexus Technology
Styrelseledamot sedan: 2020
Aktieinnehav: 8000
Övriga styrelseuppdrag: Swecare foundation, XMReality AB, Kvalprak AB

Hanna Bilir
Hanna Bilir

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1983
Utbildning: Kandidatexamen (Bachelor of Arts) European Studies, med inriktning på ekonomi och tyska från Kings College London
Nuvarande sysselsättning: Partner Brunswick Group och leder firmans europeiska TMT (Technology, Media och Telecoms) team. 
Tidigare sysselsättning: Mer än 15 års erfarenhet av strategisk och finansiell kommunikation och som rådgivare till ledningsgrupper och styrelser. 
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 4 568 B-aktier
Övriga styrelseuppdrag: Aros Bostadsutveckling AB, New Property Group AB och Toddlr AB.

Rolf Rosenvinge
Rolf Rosenvinge

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1974
Utbildning: Officershögskolan
Nuvarande sysselsättning: Grundare och VD, Paliscope.
Tidigare sysselsättning: Partner PwC, ansvarig för den svenska cybersäkerhets-verksamheten och medlem av EMEA Cyber leadership team samt flera nordiska och internationella ledarroller inom General Electric (GE). 
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-ledamot Paliscope AB och ordförande i CyberInsights AB (helägt dotterbolag till Paliscope AB).