Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Årsredovisning 2012

Regulatory
Micro Systemation publicerar årsredovisning för 2012

Micro Systemation ABs årsredovisning för 2012 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida www.msab.com. Tryckt version kommer finnas inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon +46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post joachim.sandberg@msab.com.

  

Kontaktperson:

CFO

Joachim Sandberg

+46 8 739 02 70                                         

joachim.sandberg@msab.com

 

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 klockan 09:00 CEST.

                       

   

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.