Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2005

Regulatory

2005-10-21 14:33:47

· .XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över

· Fler länder väljer XRY som standard

· Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period 2004

· Resultatet förbättrades med 4.569 tkr jämfört med motsvarande period 2004

· Nettoomsättningen uppgick till 8.083 tkr (3.169)

· Resultatet för perioden efter finansiella poster var 69 tkr (-4.527)

· Resultat per aktie 0,004 (-0,26)

VD Kommenterar utvecklingen

Micro Systemation redovisar för årets tredje kvartal ett resultat och en försäljning som överträffar våra egna förväntningar. Trots en något lägre omsättning än under kvartal två har resultatet kunnat bibehållas och även förbättrats. Vi har nu en organisation som driver verksamheten på ett optimalt sätt och som är redo att ta nästa steg mot ökade leveranser på flera marknader.

Vi visste när vi lanserade konceptet .XRY att vi skulle ha en både lång och delvis mödosam resa framför oss. Våra kunder ställer höga och välmotiverade krav på funktionalitet och tillförlitlighet. Därför måste ett grundläggande och gediget utvecklingsarbete genomföras innan .XRY kunde marknadsföras. Även upphandlingar, utvärderingar och implementering i offentlig sektor är tidskrävande processer. Nu, bra precis ett år efter lanseringen av .XRY 2.0 har företaget nått längre än vi vågat hoppas på. .XRY används i över 20 länder. Produkten bär utan jämförelse den tekniska ledartröjan och är redan ett väl etablerat verktyg för avläsning av mobiltelefoner.

Vår ambition att etablera .XRY som en de facto standard exemplifieras bl a i England där vi sålt produkten till mer än hälften av samliga polisdistrikt och de som ännu inte lagt order har god kännedom om produkten. Det är en extremt snabb utveckling som skett under ett år på en mycket viktig marknad. Idag på morgonen (21/10) fick vi vår första order från en ny markandssektor i England. Det var Prison Service som avläser mobiltelefoner beslagtagna på fängelser och anstalter.

I den relativt begränsade marknad som Holland utgör har vi hittills levererat 30 system. Även om det inte finns någon officiell bekräftelse så har .XRY blivit standardlösning för ett land som är erkänt kvalificerade inom kriminalteknik.

Vi har under sommaren och början av hösten genomfört ytterligare några modifieringar av pris- och affärsmodell, viket sänkt täckningsbidraget en aning. Det har dock med god marginal kompenserats av ökade ordervolymer och vi har nu en prisstruktur som uppskattas av upphandlande myndigheter. .XRY deltar i många utvärderingar av kriminaltekniska hjälpmedel. Hittills har utfallet av utvärderingarna aldrig varit till .XRYs nackdel.

Det starka förtroende Micro Systemation och .XRY har visar sig bl a genom att många polisdistrikt väljer att investera i ytterligare ett .XRY-system. Vår absolut bästa marknadsföring bedrivs av nöjda .XRY-användare och att det fungerar får vi dagligen bevis för.

Vi förväntar oss en omsättnings- och försäljningsökning under innevarande kvartal samtidigt som vi är medvetna om förseningar inom de brottsutredande myndigheternas upphandlingsprocesser. Vi har nu förstärkt vår leveranskapacitet och kan hantera en successivt ökad efterfrågan.

Nordamerika blir en alltmer intressant marknad och vår etablering där har ännu bara påbörjats. Stora insatser görs av Micro Systemations utvecklingsavdelning för att öka stödet för CDMA-telefoner i .XRY. Något som är nödvändigt för att få genomslag i bl a USA. Vi tror på en stark tillväxt i Nordamerika under 2006.

Besök gärna vår hemsida på www.msab.com eller skicka ett mail till aktieagare@msab.com om du vill ha löpande bolagsinformation direkt i inkorgen.

Solna i oktober 2005

Joel Bollö, VD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder, kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras i ett krypterat filformat. Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på NGM Equitys aktielista.

(För fullständig delårsrepport se bifogad fil)