Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

HALVÅRSRAPPORT 03010 - 030630

Regulatory

2003-08-21 14:48:48

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3,26 Mkr (5,09)

* Resultatet efter finansiella poster var -1,10Mkr (-3,88)

* Kassaflödet vände till positivt 49 tkr (-1 876)

* Ett avtal har tecknats under perioden för en anpassad version av SoftGSM med satellitbolaget Asia Cellular Satellite International Ltd., AceS

* En ny egenutvecklad produkt, SoftGSM X-RAY, offereras nu till svenska polismyndigheter runt om i landet. Produkten bygger på SoftGSM och gör det möjligt att snabbt ”tömma” innehållet på mobiltelefoner som polisen beslagtagit för att säkra bevismaterial

* En online-tjänst har öppnats där det är möjligt att beställa produkter direkt från Micro Systemations hemsida

Verksamhet

Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

Micro Systemation skapar lönsamhet genom att utveckla och förädla produkter och tjänster inom mobil datakommunikation. Professionella användare är våra kunder. Ledstjärnan för oss är att göra tekniken enkel. Den ökade rörligheten bland människor, såväl i arbete som på fritiden, driver på utvecklingen inom kommunikationsområdet. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

I juli 1998 levererades för första gången den helt egenutvecklade produkten SoftGSM, ett mjukvarumodem för kommunikation över GSM-nätet. 2002 lanserades den uppgraderade versionen SoftGSM NG, med ett gränssnitt som fungerar för de flesta GSM-telefoner och med Microsofts® alla vanligt förekommande operativsystem. SoftGSM finns förutom till Windows® operativsystem nu även till Mac OS 9 och Mac OS X.

I juni 2000 lanserades nästa mobila lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att användaren inte behöver välja uppkopplingssätt. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling. SoftNET fick sitt kommersiella genombrott tidigare i år, då norska Schibsted-koncernen tecknade avtal för Aftenposten på SoftNET. I avtalet ingår optioner för övriga tidningar inom Schibsted-gruppen samt för SoftGSM.

Micro Systemations konsultverksamhet är bolagets bas. Där känner vi av vilka behov de mobila användarna har och vilka problem vi kan lösa åt dem där det idag saknas produkter och tjänster. Om det finns en större efterfrågan på dessa – ofta skräddarsydda – lösningar utvecklar vi dem vidare, för att sedan marknadsföra dem som egna produkter.

VD kommenterar utvecklingen

Micro Systemation arbetar med ett ökat fokus på stora företag och organisationer som har många professionella användare med behov av att kunna röra sig fritt, hämta och lämna information, oberoende av tid och plats.

Vårt nya samarbete med Asian Cellular Satellite International Limited, ACeS, stärker vår uppfattning att denna inriktning är rätt. Denna första order ser vi som starten på ett långt framtida samarbete. Det är också ett genombrott för oss på den asiatiska marknaden där telekom-tekniken är i stark tillväxt.

Vi ser också hur våra tidigare partners, t ex ABB, fortsätter att samarbeta med oss. Micro Systemation har anpassat Open SoftGSM NG till ABB som ger dem en stabil Bluetooth-koppling. Samma sak gäller för andra befintliga kunder som fortsätter att beställa våra produkter och samarbetar med utveckling av skräddarsydda produkter och tjänster.

Under kvartal två har vi börjat offerera en ny egenutvecklad produkt, SoftGSM X-RAY. Den är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheten och tullmyndigheten. Samarbetet inleddes i oktober 2002, då polismyndigheten kontaktade Micro Systemation. Vår gedigna erfarenhet av mobiltelefoni och djupa kunnande om olika GSM-telefoner och dess gränssnitt var avgörande för deras val av oss som partner.

SoftGSM X-RAY gör det möjligt att ”tömma” beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll för att säkra bevismaterial. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS etc. Det har hittills varit ett tidsödande arbete för polis och tull att gå igenom beslagtagna mobiltelefoner i sökandet efter bevismaterial. Med X-RAY sparar polisen upp till 90% i tid för genomgång av en telefon.

Micro Systemation ökar sitt fokus på större företag och organisationer. Vi erbjuder nu även våra kunder en online-service via hemsidan. Där är det möjligt att göra direkta beställningar av våra produkter för snabba och säkra leveranser.

Marknaden är fortsatt mycket ojämn och det är svårt att avgöra när kunderna är beredda att investera. Behoven av mobila datalösningar är dock lika stora som tidigare. Detta tillsammans med det faktum att vi har en stabil ställning hos våra befintliga kunder och breddat vår produktportfölj bl a med SoftGSM X-RAY, ger mig tillförsikt inför framtiden.

Efter vårt stora besparingsprogram har vi en strikt kostnadskontroll. Vi utför all utveckling, produktion och distribution inom Micro Systemation. Vi har kapacitet att leverera ökade volymer med bibehållen kostnad.

Solna i augusti

Joel Bollö

VD

För tabeller, se bifogad fil.

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisorer

Alla jämförelsesiffror inom parantes representerar halvårsrapporten 2002

Omsättning

Nettoomssättningen under perioden uppgick till 3,26 Mkr (5,09) vilket är under förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 1,98 Mkr (3,53). Övriga externa kostnader uppgick till 1,21 (2,39).

Periodens resultat

Resultatet i perioden blev -1,10 Mkr (-3,88) vilket är under förväntan. Kassaflödet under perioden vände till positivt 49 tkr (-1 876).

Kommande rapporttillfällen

9- månaders rapport 16 oktober 2003

Bokslutsrapport 26 februari 2004

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com samt www.ngm.se

Frågor angående halvårsrapporten kan ställas till Joel Bollö, Micro Systemation AB tel 08-739 02 70, e-mail joel.bollo@msab.com