Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2011

Regulatory

Stark försäljning i USA bidrar till tillväxt på över 46%

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 46,4 procent till 29,4 (20,1) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (3,1) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,3 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 15,5 procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (2,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,11) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 (4,5) mkr

VDs kommentarer

Försäljningen ökade med 46 procent till 29,4 mkr under det första kvartalet – en rekordomsättning för Q1. Rörelseresultatet förbättrades med 72 procent till 5,4 (3,1) mkr. Organisationen hanterar de ökade volymerna mycket effektivt. Idag har vi en genomsnittlig leveranstid på 5 arbetsdagar.  Försäljningsökningen och det förbättrade rörelseresultatet är tillfredställande beaktat att över 90% av försäljningen sker i valutor som tappat ordentligt i värde jämfört med samma period 2010.

Efterfrågan är fortsatt stark i USA och även i Asien. Europa har inte haft samma positiva utveckling där volymerna inte riktigt nådde upp till förra årets nivå.  Affärsområdet utbildning utvecklas starkt och debiteringsgraden per kurstillfälle har ökat. Omsättningen blev 2,8 (1,6) mkr för perioden.

Vi har under kvartalet rekryterat flera nya medarbetare bl a till en ny supporttjänst i USA. Totalt är det nu sju anställda i USA.  I den tillväxtfas vi befinner oss behövs hela tiden fler duktiga människor. För närvarande rekryterar vi framför allt inom utveckling. Vi ser flera större satsningar framför oss och bedömer att nedlagda resurser kommer betala sig snabbt.

Micro Systemations växande organisation kräver även förstärkningar av de interna systemen. Redan under 2010 bestämde vi oss för att byta CRM-stöd. Upphandlingen gjorde vi klar i slutet av förra året och arbetet med implementation av Microsoft Dynamics startade vecka 1 i år. Vi bedömer att detta kommer göra vår kundbearbetning betydligt effektivare. En helt ny hemsida med utbyggd praktisk funktionalitet för användarna lanserades i mars. Hemsidan är ett viktigt verktyg i vår strävan att hela tiden göra användandet av XRY så effektivt och smidigt som möjligt.

Den underliggande marknaden fortsätter växa och förändras. Vi noterar att många av våra kunder är överbelastade med arbete. Detta resulterar i ett sökande efter bättre lösningar som gör det möjligt att analysera alla beslagtagna telefoner inom rimlig tid. En väg framåt på detta tema kan vara att decentralisera en större del av arbetet. För Micro Systemation skapas ökade krav på produkternas användarvänlighet och även möjligheter till merförsäljning via nya paketeringar av XRY. Vi arbetar just nu intensivt med en lansering som siktar på just breddat, decentraliserat användande av produkterna i kundernas organisationer. Tidigare gick detta projekt under namnet SOLO. Vi har efter fortsatt analys och planering valt att förändra SOLO-konceptet och göra anpassningarna mer genomgripande, vilket flyttar lanseringen framåt i tiden. Vi återkommer med ytterligare information om detta vid ett senare tillfälle.

 

Solna den 19 april 2011

Joel Bollö

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)