Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2004

Regulatory

2004-04-22 14:15:24

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr

· Resultatet efter finansiella poster var –0,67 Mkr

· Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England

· Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till Irland

· Bolaget har lanserat tjänsten att läsa av GSM telefoner

· Bolaget har genomfört en riktad nyemission

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobilt internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I november 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM finns förutom till Windows operativsystem och även till Mac OS 9 & Mac OS X.

I juni 2000 aviserades mobila lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är en produkt som på ett intelligent sätt automatiskt väljer smartast/snabbast uppkoppling vid varje tillfälle. Användaren behöver aldrig själv veta hur denne ska koppla upp sig vid varje enskilt tillfälle.

2003 färdigställde och påbörjade bolaget leverans av produkten SoftGSM X-Ray. SoftGSM X-Ray är en kombination av smart mjukvara tillsammans med en specialutvecklad station som gör det möjligt att snabbt, säkert och enkelt att avläsa lagrad information i olika typer av GSM telefoner. Målgruppen är alla de kriminaltekniskt utredande myndigheter.

Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen

Bolaget inledde året med en omorganisation där vi i syfte att öka effektiviteten i försäljningsarbetet av bolagets befintliga produkter, SoftGSM och SoftNet samlade dessa under ett affärsområde, Mobile Communication Suite. Kundernas behov har förändrats över tiden och vi har valt att göra ett attraktivt paket av produkterna som ökar mervärdet.

I januari gjordes en utvärdering hos de kunder som under hösten köpt SoftGSM X-Ray. Responsen var mycket positiv och produkten ökade effektiviteten väsentligt, med denna positiva respons bestämde sig bolaget för att skapa ett eget affärsområde kring SoftGSM X-Ray. En ny säljare anställdes som började i februari. Bolaget har även påbörjat rekrytering av ytterligare två till tre säljare. Utöver detta har arbetet med att färdigställa version 2.0 av X-Ray intensifierats. Bolaget har även behov av att rekrytera fler tekniker.

Under perioden genomfördes en riktad nyemission i syfte att påskynda försäljningen till framförallt SoftGSM X-Ray kunder. Emissionen övertecknades och bolaget ökar nu marknadsbearbetningen markant.

Under det första kvartalet har vi fått ett flertal order på SoftGSM X-Ray, förutom att vi levererat ett flertal stationer till olika myndigheter i Sverige, har vi även levererat produkten till både England och Irland. De SoftGSM X-Ray produkter vi nu levererar till länder utanför Sverige är bevis för att produkten även håller måttet internationellt.

Under perioden har vi även byggt upp och smygstartat med en avläsningstjänst åt olika utredare, där utredande myndigheter kan få hjälp med avläsning av information direkt av oss. Denna tjänst finns det ett stort behov av varför vi kommer utöka kapaciteten för att kunna möta den stora efterfrågan.

Det är en mycket spännande tid vi har framför oss, en högintressant produkt och en mogen marknad som verkligen behöver öka sin effektivitet. Vi har ett stort ansvar att med bibehållen kvalité och ökade volymer leverera smarta lösningar. Det är ett mycket stort arbete som nu ska genomföras för att nå den stora marknad som SoftGSM X-Ray ska säljas till.

Solna i april

Joel Bollö

VD