Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Andra kvartalet 2020

Regulatory

Pressmeddelande 22 juli 2020

Delårsrapport januari – juni 2020                                                                              

MSAB – Ökad omsättning och vinst

Januari - Juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,1 procent till 150,1 (130,4) mkr (13,4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (-17,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 (-13,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (-15,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,82) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (3,9) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 64,8 (52,5) mkr

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 83,9 (64,1) mkr (30,3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 (-11,4) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,4 (-17,8) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,4 (-10,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 (-0,58) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,7) mkr


VD Kommenterar

I början av april var läget i Sverige och världen osäkrare än någonsin, världssamfundet hade stängts ner på ett aldrig tidigare skådat sätt. Covid-19 spreds från land till land, region för region.  Våra kunder slutade ta emot besök och vi kunde inte resa över huvud taget.  Osäkerheten inför det andra kvartalet var den största jag upplevt som VD för MSAB.

Mitt budskap till organisationen var kristallklart, vi står inför en av vår tids största utmaningar och vi har två val, antingen så stramar vi åt verksamheten och övervintrar med förhoppningen att det går över eller så antar vi utmaningen och anpassar oss till de nya förutsättningarna och ser det som en möjlighet. Mitt val var att anta utmaningen och se möjligheterna i den uppkomna situationen.

MSAB har verkat i 36 år, och tagit sig igenom lättare och svårare tider, antagit utmaningar som stått för dörren och anpassat oss, så även denna gång.

Ett av de viktigaste besluten vi tog var att inte ställa in ett enda möte eller aktivitet utan att vi ställer om, ställer om till att genomföra alla kundinteraktioner och mässor, som var planerade, till digitala motsvarigheter. Vi har genomfört ett rekordstort antal kundinteraktioner under årets andra kvartal och vi har gjort det framgångsrikt.

Den uppkomna situationen har påskyndat vår och våra kunders digitala transformation. Det har lett till fler nya insikter som kommer påverka vårt och våra kunders sätt att arbeta för alltid.

Utifrån de förutsättningar vi gick in i andra kvartalet med är det med stolthet jag konstaterar att vi växer med över 30% och gör all time high för ett andra kvartal både vad gäller omsättning och vinst.

Tillväxten för perioden jan-juni är bred, både nyförsäljning och licensförnyelseförsäljning ökar jämfört med föregående år. Våra ökande licensförnyelseintäkter visar återigen hur mycket användarna värdesätter den nytta våra produkter gör för våra kunder och rättstryggheten i samhället. Den understryker även tydligt styrkan i vår affärsmodell. 

Av nyförsäljningen står XRY Office återigen för den största andelen. Produkten som vi har utvecklat under arton år och som nu, genom ständiga förbättringar, är bättre än någonsin. XRY Office supportar de mest relevanta telefonerna och apparna som våra kunder jobbar med. Idag har XRY office stöd för över trettiotvåtusen (!) olika enhetsprofiler.

Utbildningar är ett område som visar något negativ tillväxt för perioden. Det är en direkt konsekvens av att vi inte kunnat resa ut till våra kunder. Vi har snabbt ökat takten i att ställa om en allt större andel av våra kurser till att vara digitala och genomföras online. Av flera olika orsaker tar det tid och vissa utbildningar är svåra att göra helt digitala.

Hur den globala pandemin kommer att påverka oss och våra kunder framöver är svårt att ha en bestämd uppfattning om. Men en sak är säker och det är att framtiden ser annorlunda ut för oss och våra kunder.

Behovet av att säkra bevis i digitala enheter kommer fortsätta vara av hög prioritet för våra kunder. Vi kommer att fortsätta att leverera de effektivaste lösningarna på marknaden. Exakt hur vi gör det på bästa sätt kommer ständigt bero på vår egen strategi och hur omvärlden ser ut.

En sak är säker MSAB kommer att fortsätta ha som ambition, oavsett förutsättningar, att vara bäst i världen på att leverera värde för våra kunder.

Ha en fortsatt trevlig sommar.  

Stockholm i juli 2020

Joel Bollö

Verkställande direktör

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.