Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Årsredovisning 2016

Regulatory
MSABs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/ (http://www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/). Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post office@msab.com (office@msab.com).

Kontakt:

CFO                                                           

Henrik Bergentoft

+46 8 739 02 70                                      

henrik.bergentoft@msab.com                                         

 

 

 

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 klockan 08:00 CEST.

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.