MSAB IR news https://newsroom.msab.com/_rss/msab-news/sv Wed, 06 Dec 2023 16:19:02 GMT https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html WaaS sv All rights reserved 2023 <![CDATA[MSAB får förnyat förtroende av federal myndighet i Nordamerika]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-far-fornyat-fortroende-av-federal-myndighet-i-nordamerika/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-far-fornyat-fortroende-av-federal-myndighet-i-nordamerika/ Tue, 05 Dec 2023 07:00:00 GMT <![CDATA[Valberedningen utsedd inför MSAB:s årsstämma 2024]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/valberedningen-utsedd-infor-msabs-arsstamma-2024/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/valberedningen-utsedd-infor-msabs-arsstamma-2024/ Thu, 09 Nov 2023 07:00:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q3, juli-september 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q3-juli-september-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q3-juli-september-2023/ Thu, 26 Oct 2023 06:00:00 GMT
Sammanfattning juli - september 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 108,0 (93,7) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 10 procent.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25,1 (8,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23,2 (9,2) procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 19,5 (6,8) MSEK.
· Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,06 (0,37) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (0,0) MSEK.]]>
<![CDATA[MSAB vinner betydande affär i Nordamerika]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-vinner-betydande-affar-i-nordamerika/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-vinner-betydande-affar-i-nordamerika/ Thu, 19 Oct 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[Digitala utredningar får betydande innovation i MSAB:s stora produktlansering]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/digitala-utredningar-far-betydande-innovation-i-msabs-stora-produktlansering/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/digitala-utredningar-far-betydande-innovation-i-msabs-stora-produktlansering/ Thu, 05 Oct 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB utser ny vd]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-utser-ny-vd/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-utser-ny-vd/ Thu, 31 Aug 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q2, april-juni 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q2-april-juni-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q2-april-juni-2023/ Thu, 20 Jul 2023 06:00:00 GMT
• Nettoomsättningen uppgick till 104,7 (87,1) MSEK, en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 15 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 (2,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6 (3,1) procent.
• EBIT justerat för avgångsvederlag uppgick till 9,2 (2,7) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (2,7) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,16 (0,15) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 21,7 (1,0) MSEK. I huvudsak drivet av periodens resultat, men också en positiv förändring i rörelsekapitalet.]]>
<![CDATA[MSAB accelererar utvecklingen av digital kriminalteknik genom branschledande stöd för Unisoc-enheter och nya eftertraktade funktioner]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-accelererar-utvecklingen-av-digital-kriminalteknik-genom-branschledande-stod-for-unisoc-enheter-och-nya-eftertraktade-funktioner/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-accelererar-utvecklingen-av-digital-kriminalteknik-genom-branschledande-stod-for-unisoc-enheter-och-nya-eftertraktade-funktioner/ Thu, 29 Jun 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[Kommuniké från MSAB:s årsstämma 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-msabs-arsstamma-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-msabs-arsstamma-2023/ Thu, 11 May 2023 20:54:19 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q1, januari - mars 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q1-januari---mars-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q1-januari---mars-2023/ Thu, 27 Apr 2023 06:00:00 GMT • Nettoomsättningen uppgick till 87,4 (75,6) MSEK, en ökning med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 11,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,2 (-0,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 (-0,3) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,7 (1,4) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,36 (0,07) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,0 (5,5) MSEK, utöver periodens resultat i huvudsak drivet av en positiv förändring i rörelsekapitalet.]]>