MSAB IR news https://newsroom.msab.com/_rss/msab-news/sv Wed, 22 Jun 2022 22:06:44 GMT https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html WaaS sv All rights reserved 2022 <![CDATA[MSAB - en betydande aktör inom digital kriminalteknik enligt IDC rapport]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab---en-betydande-aktor-inom-digital-kriminalteknik-enligt-idc-rapport/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab---en-betydande-aktor-inom-digital-kriminalteknik-enligt-idc-rapport/ Wed, 08 Jun 2022 06:23:43 GMT <![CDATA[Kommuniké från MSAB:s årsstämma 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-msabs-arsstamma-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-msabs-arsstamma-2022/ Wed, 11 May 2022 17:30:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q1, januari - mars 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-q1-januari---mars-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-q1-januari---mars-2022/ Thu, 28 Apr 2022 06:00:00 GMT
• Nettomsättningen blev 75,6 (70,4) MSEK, en ökning med 7,4 procent. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 1,2 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) blev -0,2 (6,0) MSEK, med en rörelsemarginal på -0,3 (8,5) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (6,5) MSEK.

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,07 (0,35) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 5,5 (9,4) MSEK.]]>
<![CDATA[MSAB:s årsredovisning för 2021 publicerad]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msabs-arsredovisning-for-2021-publicerad/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msabs-arsredovisning-for-2021-publicerad/ Mon, 25 Apr 2022 06:00:00 GMT <![CDATA[Kallelse till årsstämma 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-2022/ Mon, 11 Apr 2022 11:42:00 GMT
Aktieägarna i Micro Systemation AB (MSAB) kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl. 18.00 på hotell Diplomat, mötesrum Nybroviken, Strandvägen 7 C, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15. Styrelsen har beslutat att aktieägare före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.  ]]>
<![CDATA[MSAB erbjuder digital bevisteknik med samtyckesbaserad auktorisation för att samla in data på brottsplatser]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-erbjuder-digital-bevisteknik-med-samtyckesbaserad-auktorisation-for-att-samla-in-data-pa-brottsplatser/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-erbjuder-digital-bevisteknik-med-samtyckesbaserad-auktorisation-for-att-samla-in-data-pa-brottsplatser/ Tue, 05 Apr 2022 06:00:00 GMT <![CDATA[Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseledamoter/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseledamoter/ Fri, 18 Feb 2022 08:00:00 GMT <![CDATA[Bokslutskommuniké 2021, oktober - december, Q4]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/bokslutskommunike-2021-oktober---december-q4/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/bokslutskommunike-2021-oktober---december-q4/ Thu, 27 Jan 2022 07:00:00 GMT <![CDATA[MSABs omsättning och rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2021 väntas överstiga marknadens förväntningar]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msabs-omsattning-och-rorelseresultat-i-det-fjarde-kvartalet-2021-vantas-overstiga-marknadens-forvantningar/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msabs-omsattning-och-rorelseresultat-i-det-fjarde-kvartalet-2021-vantas-overstiga-marknadens-forvantningar/ Tue, 18 Jan 2022 07:00:00 GMT <![CDATA[MSAB: Daniel Nyholm slutar som CFO i mars 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2021/msab-daniel-nyholm-slutar-som-cfo-i-mars-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2021/msab-daniel-nyholm-slutar-som-cfo-i-mars-2022/ Wed, 15 Dec 2021 15:31:05 GMT