MSAB IR news https://newsroom.msab.com/_rss/msab-news/sv Wed, 07 Dec 2022 17:51:23 GMT https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html WaaS sv All rights reserved 2022 <![CDATA[MSAB lanserar XAMN Pro – en snabb, säker och noggrann analysmjukvara för brottsutredare]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-lanserar-xamn-pro--en-snabb-saker-och-noggrann-analysmjukvara-for-brottsutredare/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-lanserar-xamn-pro--en-snabb-saker-och-noggrann-analysmjukvara-for-brottsutredare/ Thu, 01 Dec 2022 14:25:54 GMT <![CDATA[Valberedningen utsedd inför MSAB:s årsstämma 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/valberedningen-utsedd-infor-msabs-arsstamma-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/valberedningen-utsedd-infor-msabs-arsstamma-2023/ Thu, 10 Nov 2022 12:33:40 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q3, juli-september 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-q3-juli-september-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-q3-juli-september-2022/ Wed, 26 Oct 2022 06:00:00 GMT
• Nettoomsättningen uppgick till 93,7 (89,6) MSEK, en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till -5,1 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (24,0) MSEK, med en rörelsemarginal om 9,2 (26,7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,8 (18,6) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,37 (1,00) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,0 (-10,8) MSEK]]>
<![CDATA[MSAB har ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké (januari – december) 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-har-andrat-rapportdatum-for-bokslutskommunike-januari--december-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-har-andrat-rapportdatum-for-bokslutskommunike-januari--december-2022/ Tue, 11 Oct 2022 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB lanserar flaggskeppsfunktion – ett nytt MTK-program som låter utredare komma åt data i fler låsta telefoner]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-lanserar-flaggskeppsfunktion--ett-nytt-mtk-program-som-later-utredare-komma-at-data-i-fler-lasta-telefoner/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-lanserar-flaggskeppsfunktion--ett-nytt-mtk-program-som-later-utredare-komma-at-data-i-fler-lasta-telefoner/ Thu, 06 Oct 2022 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB utser Tony Forsgren till ny CFO]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-utser-tony-forsgren-till-ny-cfo/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-utser-tony-forsgren-till-ny-cfo/ Tue, 04 Oct 2022 06:30:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q2, april-juni 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-q2-april-juni-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-q2-april-juni-2022/ Fri, 22 Jul 2022 06:00:00 GMT • Nettoomsättningen uppgick till 87,1 (64,6) MSEK, en ökning med 35,0 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 26,2 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 (-1,9) MSEK, med en rörelsemarginal om 3,1 (-2,9) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (-2,9) MSEK. 
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,15 (-0,16) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 1,0 (1,1) MSEK.]]>
<![CDATA[MSAB erbjuder fler digitala bevis ur mobiltelefoner för att maximera utredningseffektiviteten]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-erbjuder-fler-digitala-bevis-ur-mobiltelefoner-for-att-maximera-utredningseffektiviteten/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-erbjuder-fler-digitala-bevis-ur-mobiltelefoner-for-att-maximera-utredningseffektiviteten/ Tue, 05 Jul 2022 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB utser Mathilda Allert till tillförordnad CFO]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-utser-mathilda-allert-till-tillforordnad-cfo/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab-utser-mathilda-allert-till-tillforordnad-cfo/ Mon, 04 Jul 2022 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB - en betydande aktör inom digital kriminalteknik enligt IDC rapport]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab---en-betydande-aktor-inom-digital-kriminalteknik-enligt-idc-rapport/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2022/msab---en-betydande-aktor-inom-digital-kriminalteknik-enligt-idc-rapport/ Wed, 08 Jun 2022 06:23:43 GMT