MSAB IR news https://newsroom.msab.com/_rss/msab-news/sv Sun, 28 May 2023 23:23:10 GMT https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html WaaS sv All rights reserved 2023 <![CDATA[Kommuniké från MSAB:s årsstämma 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-msabs-arsstamma-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-msabs-arsstamma-2023/ Thu, 11 May 2023 20:54:19 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q1, januari - mars 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q1-januari---mars-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q1-januari---mars-2023/ Thu, 27 Apr 2023 06:00:00 GMT • Nettoomsättningen uppgick till 87,4 (75,6) MSEK, en ökning med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 11,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,2 (-0,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 (-0,3) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,7 (1,4) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,36 (0,07) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,0 (5,5) MSEK, utöver periodens resultat i huvudsak drivet av en positiv förändring i rörelsekapitalet.]]>
<![CDATA[Rättelse: MSAB:s årsredovisning för 2022 publicerad]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/rattelse-msabs-arsredovisning-for-2022-publicerad/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/rattelse-msabs-arsredovisning-for-2022-publicerad/ Thu, 20 Apr 2023 08:21:48 GMT <![CDATA[Kallelse till årsstämma 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-2023/ Tue, 11 Apr 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB lanserar nytt toppmodernt verktyg och funktioner som gör det möjligt för utredare att förbättra sin digitala kriminalteknik]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-lanserar-nytt-toppmodernt-verktyg-och-funktioner-som-gor-det-mojligt-for-utredare-att-forbattra-sin-digitala-kriminalteknik/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-lanserar-nytt-toppmodernt-verktyg-och-funktioner-som-gor-det-mojligt-for-utredare-att-forbattra-sin-digitala-kriminalteknik/ Tue, 04 Apr 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseledamoter/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseledamoter/ Tue, 21 Mar 2023 07:00:00 GMT <![CDATA[MSAB lanserar ny avancerad mjukvara för avläsning av mobiltelefoner]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-lanserar-ny-avancerad-mjukvara-for-avlasning-av-mobiltelefoner/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-lanserar-ny-avancerad-mjukvara-for-avlasning-av-mobiltelefoner/ Mon, 20 Mar 2023 07:00:00 GMT <![CDATA[MSAB:s VD avgår]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msabs-vd-avgar/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msabs-vd-avgar/ Mon, 13 Mar 2023 13:00:00 GMT <![CDATA[MSAB erhåller order på drygt 17 MSEK från ny nordeuropeisk kund]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-erhaller-order-pa-drygt-17-msek-fran-ny-nordeuropeisk-kund/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-erhaller-order-pa-drygt-17-msek-fran-ny-nordeuropeisk-kund/ Tue, 07 Mar 2023 08:38:57 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q4 2022, oktober - december 2022]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q4-2022-oktober---december-2022/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q4-2022-oktober---december-2022/ Fri, 27 Jan 2023 07:00:00 GMT • Nettoomsättningen uppgick till 106,6 (108,5) MSEK, en minskning med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10,8 procent. 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,7 (16,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 (15,0) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,3 (12,7) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,34 (0,69) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 43,3 (10,5) MSEK, främst drivet av en positiv förändring i rörelsekapitalet.
Sammanfattning januari - december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 363,0 (333,0) MSEK, en ökning med 9,0 procent. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 0,5 procent. 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,8 (44,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 (13,3) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 17,1 (34,8) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,92 (1,89) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 49,8 (10,2) MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1,50 SEK (0) per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen.]]>