MSAB IR news https://newsroom.msab.com/_rss/msab-news/sv Sat, 18 May 2024 17:23:01 GMT https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html WaaS sv All rights reserved 2024 <![CDATA[Kommuniké från årsstämma i Micro Systemation AB (publ)]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/kommunike-fran-arsstamma-i-micro-systemation-ab-publ/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/kommunike-fran-arsstamma-i-micro-systemation-ab-publ/ Tue, 14 May 2024 18:30:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q1, januari-mars 2024]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-q1-januari-mars-2024/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-q1-januari-mars-2024/ Tue, 30 Apr 2024 06:00:00 GMT <![CDATA[MSAB:s årsredovisning 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/msabs-arsredovisning-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/msabs-arsredovisning-2023/ Tue, 23 Apr 2024 11:00:00 GMT <![CDATA[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (publ)]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-micro-systemation-ab-publ/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-micro-systemation-ab-publ/ Thu, 11 Apr 2024 06:00:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q4, oktober-december 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-q4-oktober-december-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-q4-oktober-december-2023/ Thu, 25 Jan 2024 07:00:00 GMT <![CDATA[MSAB får förnyat förtroende av federal myndighet i Nordamerika]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-far-fornyat-fortroende-av-federal-myndighet-i-nordamerika/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-far-fornyat-fortroende-av-federal-myndighet-i-nordamerika/ Tue, 05 Dec 2023 07:00:00 GMT <![CDATA[Valberedningen utsedd inför MSAB:s årsstämma 2024]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/valberedningen-utsedd-infor-msabs-arsstamma-2024/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/valberedningen-utsedd-infor-msabs-arsstamma-2024/ Thu, 09 Nov 2023 07:00:00 GMT <![CDATA[Delårsrapport Q3, juli-september 2023]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q3-juli-september-2023/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-q3-juli-september-2023/ Thu, 26 Oct 2023 06:00:00 GMT
Sammanfattning juli - september 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 108,0 (93,7) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 10 procent.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25,1 (8,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23,2 (9,2) procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 19,5 (6,8) MSEK.
· Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,06 (0,37) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (0,0) MSEK.]]>
<![CDATA[MSAB vinner betydande affär i Nordamerika]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-vinner-betydande-affar-i-nordamerika/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/msab-vinner-betydande-affar-i-nordamerika/ Thu, 19 Oct 2023 06:00:00 GMT <![CDATA[Digitala utredningar får betydande innovation i MSAB:s stora produktlansering]]> https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/digitala-utredningar-far-betydande-innovation-i-msabs-stora-produktlansering/ https://newsroom.msab.com/sv/om-oss/vart-foretag/pressrum/pressmeddelanden/2023/digitala-utredningar-far-betydande-innovation-i-msabs-stora-produktlansering/ Thu, 05 Oct 2023 06:00:00 GMT